Get Adobe Flash player

ITA

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการประชุมคณาจารย์สัญจร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 31 มกราคม 2561

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

activities61-7.1activities61-7.2activities61-7.3

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง