Get Adobe Flash player

ขณะนี้เวลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ เพื่อทำกิจกรรมความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.

activities60-3.1activities60-3.2

Read more...

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 - 16.30 น. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีช่วยให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงาน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย หรือกิจกรรมทางกายมากขึ้น แต่เนื่องจากภารกิจของ อบต. ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานบริการประชาชน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องคำนึงถึงการให้บริการประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกส่วนการออกกำลังกายให้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม นั้น องค์การบริหารส่วนบางตะไนย์ ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายหลังจากให้บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

activities60-1.1activities60-1.2

Read more...

โครงการฝึกอบรมและการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

activities59-1.1activities59-1.2activities59-1.3

Read more...

สถานการณ์น้ำนอกเขตป้องกัน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 3 4 และโรงเรียนวัดตำหนักเหนือ ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อบต.บางตะไนย์จะดำเนินการกั้นและสูบน้ำออกเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะ  ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2559

flooding59.3.1flooding59.3.2flooding59.3.11

Read more...

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และหาแนวทางป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะไนย์ ระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2559

Flooding59.2.1Flooding59.2.2Flooding59.2.3

Read more...

Subcategories

ผู้บริหาร

 • manager bord-Tanit.jpg

Gallery

 • 11800603_1020457807978756_423992447386732417_n.jpg
 • 11811573_1020458211312049_2460586290405034602_n.jpg
 • 11813305_1020472747977262_8213849715571281240_n.jpg
 • 12299825_1511517585841780_835640729_o.jpg
 • bangkranai_1.jpg
 • Bfd3.jpg
 • Bfd4.jpg
 • Bfd10.jpg
 • bfm2.jpg
 • bike rally2.jpg
 • delivers blankets1.jpg
 • DSC03791.JPG
 • gallery6.JPG
 • gallery7.JPG
 • gallery8.jpg
 • gallery10.jpg
 • IMG_3158.jpg
 • kanom 59-1.jpg
 • Peace Conference5.jpg

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กิจการสภา