Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ขณะนี้เวลา

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 30  มีนาคม  2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

dog59-3dog59-8

Read more...

ประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2559 ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  หมู่ที่ 2 - 4 ณ  โรงเรียนวัดตำหนักเหนือและบ้านนายจีระชัย พินโทแก้ว

Meeting community forum moo 2-4-1Meeting community forum moo 2-4-2

Read more...

ประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ2559 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 หมู่ที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดตาล และหมู่ที่ 5 ณ ศาลเจ้าพ่อบ้านแหลมเหนือ

Meeting community forum moo 15-1Meeting community forum moo 15-2

Read more...

โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

ณ บริเวณคลองแหลมเหนือ (วัดป่าเลไลย์) หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะไนย์ และ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

chawa59-3chawa59-5

Read more...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

The first ordinary session 59-2-photo1The first ordinary session 59-2-photo2

Read more...

Subcategories

ผู้บริหาร

 • manager bord-boss.jpg

Gallery

 • 11800603_1020457807978756_423992447386732417_n.jpg
 • 11811573_1020458211312049_2460586290405034602_n.jpg
 • 11813305_1020472747977262_8213849715571281240_n.jpg
 • 12299825_1511517585841780_835640729_o.jpg
 • bangkranai_1.jpg
 • Bfd3.jpg
 • Bfd4.jpg
 • Bfd10.jpg
 • bfm2.jpg
 • bike rally2.jpg
 • delivers blankets1.jpg
 • DSC03791.JPG
 • gallery6.JPG
 • gallery7.JPG
 • gallery8.jpg
 • gallery10.jpg
 • IMG_3158.jpg
 • kanom 59-1.jpg
 • Peace Conference5.jpg

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กิจการสภา

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์