Get Adobe Flash player

ขณะนี้เวลา

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

13232980 1168300386555045 8212872532536415793 n13227057 1168300549888362 881259136754976337 n

Read more...

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ จัดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2558

วันอาทิตย์ ที่ 28 และวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2558

Fire drill58-1Fire drill58-2

<<รายละเอียดโครงการ>>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ได้รับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน มาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวในเขตพื้นที่ตำบลบางตะไนย์ จำนวน 10 ราย จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

Shelter allowance-1Shelter allowance-2Shelter allowance-3

Read more...

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 30  มีนาคม  2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

dog59-3dog59-8

Read more...

ประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2559 ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  หมู่ที่ 2 - 4 ณ  โรงเรียนวัดตำหนักเหนือและบ้านนายจีระชัย พินโทแก้ว

Meeting community forum moo 2-4-1Meeting community forum moo 2-4-2

Read more...

Subcategories

ผู้บริหาร

 • manager bord-Tanit.jpg

Gallery

 • 11800603_1020457807978756_423992447386732417_n.jpg
 • 11811573_1020458211312049_2460586290405034602_n.jpg
 • 11813305_1020472747977262_8213849715571281240_n.jpg
 • 12299825_1511517585841780_835640729_o.jpg
 • bangkranai_1.jpg
 • Bfd3.jpg
 • Bfd4.jpg
 • Bfd10.jpg
 • bfm2.jpg
 • bike rally2.jpg
 • delivers blankets1.jpg
 • DSC03791.JPG
 • gallery6.JPG
 • gallery7.JPG
 • gallery8.jpg
 • gallery10.jpg
 • IMG_3158.jpg
 • kanom 59-1.jpg
 • Peace Conference5.jpg

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กิจการสภา