Get Adobe Flash player

ITA

คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์


tanit

(นายธนิต  สุขทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

sarawut                         wiritpol

  (นายสราวุธ  ปานสัน)                   (นายวิริทธิ์พล  แหยมบาง)

 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล       รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  

suwanna

(นางสาวสุวรรณา  เอกเอี่ยม)

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง