Get Adobe Flash player

ITA

วัดตาล

ตั้งอยู่เลขที่ 39  บ้านตาล  หมู่ที่ 1  ตำบลบางตะไนย์  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

wattal1

wattal2

wattal3

wattal4

wattal5

wattal6

wattal8

wattal7

wattal02

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง