Get Adobe Flash player

ร้านอาหาร  หลังรามเมี่ยงปลาเผา

ประเภท อาหารอีสาน อิสลาม ไก่ย่างกระทิสด ส้มตำ ปลาเผา ขนมหวาน ฯลฯ

ที่ตั้ง 56/27 ม.5 ถนน 345 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เจ้าของสถานประกอบการ  นายอนุชา  ศรีจันทร์  โทรศัพท์  080-5508004

hangram1

hangram2

hangram3

hangram4

hangram5

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง