Get Adobe Flash player

ITA

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการการเงินส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง