Get Adobe Flash player

ITA

ประชาสัมพันธ์การรับบริการทำหมันสุนัข แมว ฟรี!!!

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ร่วมกับ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด ขอเชิญประชาชนนำสุนัข แมว มารับบริการทำหมันฟรี ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานจอดรถบริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะไนย์ ขอให้ผู้ที่สนใจรับบริการอ่านข้อปฏิบัติก่อนนำสัตว์มาผ่าตัดทำหมันโดยละเอียด

******************************

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง