Get Adobe Flash player

ITA

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีตำบลบางตะไนย์

ฝึกอบรมการทำระย้าลูกปัดมัดมวยผม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจจัดทำระย้าลูกปัดมัดมวยผม ในวันที่ 8-9 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

<กำหนดการ>

******************************

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง