Get Adobe Flash player

ITA

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "กิจกรรมการทำธงตะขาบ"

ในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2562 ณ อบต.บางตะไนย์

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

******************************

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง