Get Adobe Flash player

ITA

ประชาสัมพันธ์โครการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562

เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.บางตะไนย์ กองสวัสดิการสังคม โทร. 02-5017321 ในวันและเวลาราชการ

******************************

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง