Get Adobe Flash player

ITA

Address:
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์
43/8 หมูที่ 5 ถนนบ้านแหลมเหนือ-วัดตาล (นบ. 3055) ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Phone:
0 2501 7321 - 2
Fax:
0 2501 7321 ต่อ 23
Send an Email
(optional)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง