Get Adobe Flash player

ITA

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนนทบุรี

กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งประเภทการวิ่ง ๒ ประเภท ดังนี้

ระยะทาง ๒.๒ กิโลเมตร (เดินเฉลิมพระเกียรติ) และ ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร (มินิมาราธอน)

ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป ๕๐๐ บาท

โดยค่าสมัครไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษกฯ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้ที่ www.สานพลังท้องถิ่นไทย-เดินวิ่งนนทบุรี.com หรือสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ (สำนักปลัด)

******************************

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง