Get Adobe Flash player

ITA

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมงานประเพณี "ใส่บาตรคะนอมจิน ไทยรามัญ" รับปีใหม่ไทยรามัญ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณวัดเตย ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายมอญด้วยการใส่บาตรด้วยขนมจีนและแต่งกายด้วยชุดไทยรามัญ

 

<กำหนดการ>

 

 ******************************

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง