Get Adobe Flash player

ITA

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3

จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

<รายละเอียดประกาศรับสมัคร>

*****************************

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง