Get Adobe Flash player

ITA

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยขึ้นทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามเอกสารแนบ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

<ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ>

<แบบคำขอลงทะเบียนรับเงิน>

*********************************************************

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง