Get Adobe Flash player

ITA

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมงานประเพณีใส่บาตรคะนอมจินบางตะไนย์ รับปีใหม่ไทยรามัญ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ ลานวัฒนธรรมวัดเตย ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของคนไทยเชื่อสายมอญด้วยการใส่บาตรด้วยขนมจีนและแต่งกายด้วยชุดไทยรามัญ

******************************

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง