Get Adobe Flash player

ITA

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day เพื่อร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในตำบลบางตะไนย์ บริเวณถนนเกษตรอุดม วัดเตย - วัดป่าเลไลยก์
ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ ขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่ชุดจิตอาสาด้วยนะคะ

******************************

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง