Get Adobe Flash player

ITA

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาถนนสายวัดตำหนักเหนือ – วันเตย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยพร้อมกัน ณ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

information61-4

 

*********************************************************

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง