Get Adobe Flash player

ITA

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ปี 2562 เพื่อร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในตำบลบางตะไนย์ บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -12.00 น.
หมายเหตุ. ขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมสวมเสื้อสีเหลืองด้วยนะคะ

******************************

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง